top of page

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนนานาชาติ ไทย-จีน 2019

Updated: Sep 19, 2019

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศจีน ซึ่งภายงานมีการแสดงที่หลากหลายของประเทศไทยและประเทศจีน อีกทั้งยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมไทยต่างๆ อาทิ สานปลาตะเพียน การทำตุงจิ๋ว และการห่อขนมไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความเป็นไทยให้แก่ประชาชนชาวจีน


114 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Kommentar


Unknown member
26. Mai 2022

ประเทศไทยของเราไม่เคยจะน้อยหน้าประเทศอื่นในทุกด้านครับคนเก่งก็มีเยอะครับผมเป็นคนไทยและชอบกับกิจกรรมที่ประเทศไทยของเรากํไม่เคยที่จะแพ้ใครๆเขาผมรักและดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยครับ


Gefällt mir
bottom of page