top of page

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนนานาชาติ ไทย-จีน 2019

Updated: Sep 19, 2019

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศจีน ซึ่งภายงานมีการแสดงที่หลากหลายของประเทศไทยและประเทศจีน อีกทั้งยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมไทยต่างๆ อาทิ สานปลาตะเพียน การทำตุงจิ๋ว และการห่อขนมไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความเป็นไทยให้แก่ประชาชนชาวจีน


107 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page