top of page
ค้นหา

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน”ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจรีณกรณ์ โสตถิวิไลพงศ์ นักเรียนระดับชั้น G.9/2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี Mrs. Shao Limin เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักเรียนในระหว่างการแข่งขัน ทั้งนี้ นักเรียนได้ผ่านรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งติดลำดับที่ 2 ใน 10 คน และนักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันในลำดับรอบคัดเลือกอีก 5 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศในครั้งต่อไป

ดู 102 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page