ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

ประมวลภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือสวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความอดทน ความสามัคคี และสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ อีกทั้งยังสอดแทรกทั้งความรู้และความสนุกสนานตลอดการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้


ทั้งนี้ทางโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี77 views0 comments