top of page
ค้นหา

วันลอยกระทง 30 ตุลาคม 2563

วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาจัดกิจกรรมลอยกระทงในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยปีการศึกษานี้ได้มีการปรับรูปแบบการร่วมกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ขอขอบคุณดร.ขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์ ที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ทุกคนได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย และขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา


ดู 94 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentarios


bottom of page