top of page
ค้นหา

เรื่อง แนวทางการรับมือโควิด-19 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เนื่องด้วยในปัจจุบัน ราชกิจจานุเบกษามีคำสั่งประกาศว่าด้วยเรื่อง การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนออนไซต์ที่โรงเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เตรียมความพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยสามารถศึกษาข้อมูลผ่านคลิปวีดีโอที่แนบมาด้านท้าย


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา


ดู 195 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Commentaires


bottom of page