top of page

กระบวนการรับสมัคร

การรับเข้าเรียนเปิดสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีสัญชาติที่ตรงตามเกณฑ์การรับเข้าเรียนของเรา

นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลาระหว่างปีการศึกษา

ขอข้อมูล

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมคำแนะนำในการกรอกใบสมัคร

เยี่ยมชมเรา

คุณสามารถเยี่ยมชมเราด้วยตนเองได้เสมอ นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับ STS

 

สมัครเข้าเรียน

ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบความถนัดและเข้าร่วมการสัมภาษณ์

 

bottom of page