top of page
ค้นหา

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

ประมวลภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือสวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความอดทน ความสามัคคี และสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ อีกทั้งยังสอดแทรกทั้งความรู้และความสนุกสนานตลอดการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้


ทั้งนี้ทางโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดู 213 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page