top of page
graduation 2023-min.jpg

มีคุณธรรมนำปัญญา

Developing Knowledge Through Morality

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

 

โรงเรียนสอนภาษาทานตะวันของเรา (STS) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครประเทศไทยซึ่งให้การศึกษาในสามภาษา (ไทยอังกฤษและจีน) จากเกรดหนึ่งถึงสิบสอง เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นักเรียนจะไม่เพียง แต่เป็นพลเมืองดีที่มีส่วนร่วมในความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของสังคม แต่ยังเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในทุกอาชีพในอนาคต