ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2019

Site visits

  • google-maps-png-google-maps-icon-1600
  • purepng
  • sm_5b321ca7cfbef
  • youtube-play-button-transparent-png-15
 

มีคุณธรรมนำปัญญา

Developing Knowledge Through Morality

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

 

โรงเรียนสอนภาษาทานตะวันของเรา (STS) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครประเทศไทยซึ่งให้การศึกษาในสามภาษา (ไทยอังกฤษและจีน) จากเกรดหนึ่งถึงสิบสอง เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นักเรียนจะไม่เพียง แต่เป็นพลเมืองดีที่มีส่วนร่วมในความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของสังคม แต่ยังเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในทุกอาชีพในอนาคต

 

นางเสาวภาคย์  จิรบวร

รองผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านเข้าสู่รั้วโรงเรียนทานตะวันไตรกษา  แหล่งเรียนรู้ที่มีเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อ

ดร. ขวัญทิพย์ ชิ้นเศรษฐวงศ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

ขอต้อนรับสู่โรงเรียนสามภาษาอาณาจักรแห่งการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะชีวิตของผู้เรียนภายได้ภารกิจหลักคือการให้การศึกษาและอบรมให้

Ms. Tsao Limin

Head of Chinese Department

21世纪要求学习者具备“ 4C ”能力,即沟通能力(Communication)合作能力(Collaboration),思辨 ...

Calendar
News
Events
Themes
 

รับอัปเดตล่าสุดของโรงเรียน

 

กระบวนการเข้าชม

การรับเข้าเรียนเปิดสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีสัญชาติที่ตรงตามเกณฑ์การรับเข้าเรียนของเรา นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลาระหว่างปีการศึกษา

ขอข้อมูล

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมคำแนะนำในการกรอกใบสมัคร

เยี่ยมชมเรา

คุณสามารถเยี่ยมชมเราด้วยตนเองได้เสมอ นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับ STS

 

สมัครเข้าเรียน

ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบความถนัดและเข้าร่วมการสัมภาษณ์

 

สาระการเรียนรู้

STS เลือกชุดรูปแบบที่แตกต่างกันสี่แบบที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของเรา ภารกิจและค่านิยมที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนของเรากลายเป็นพลเมืองรอบรู้ของ ประเทศไทยและประชาคมโลก

AMAZING THAILAND
STS SAVES THE WORLD
WORLD OF 
TECHNOLOGY
BORDERLESS WORLD 

INVENTOR

Inventor Club is designed for students with an interest in computer science...

Technician

In our technician club, students will work with a variety of hand tools to repair and maintain...

DIY

Our DIY Club is a platform for students to discover Skills and share what they make and do...

SME

Our SME (Small to Medium Enterprise) Club allow students to identify and evaluate new...

แกลเลอรี STS

ตรวจสอบอัลบั้มรูปของเรา

แกลเลอรี STS

CLUB FOR CAREER

Sunflower Trilingual Schools students are not only equipped academically but also possess necessary work and life skills that are beneficial for personal and professional growth.